Storno podmínky 2024

Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní tábor:


  • dříve než 15. 5. 2024 (včetně, tj. do 49 dní před táborem), činí stornovací poplatek 0,-,


  • v období mezi 16. 5. a 16. 6. 2024 (včetně, tj. do 21 dní před táborem), činí stornovací poplatek částku ve výši 2 000,-,


  • v období mezi 17. 6. a 23. 6. 2024 (včetně, tj. do 7 dní před táborem), činí stornovací poplatek částku ve výši 4 250,-,


  • po 24. 6. 2024 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.

V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře, což je nutné doložit lékařským potvrzením, bude po 16. 5. 2024 účtován manipulační poplatek 1 500,-.


Zrušení registrace na letní tábor lze provést pouze prostřednictvím e-mailu, zaslaného z e-mailové adresy rodiče zadané při registraci, na e-mailovou adresu tábora (tomas@spolek-harant.cz). Nezbytné je potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora.


Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14 dnů ode dne, kdy došlo k potvrzení zrušení registrace.